Üdvözöljük a Sangvita alapítvány weboldalán!

A Sangvita alapítványt 1992-ben alapították a vér nélküli és vértakarékos gyógymódok magyarországi bevezetésének támogatására. Az alapítókat elsősorban az a cél vezette, hogy itthon is az elfogadott tudományos szintnek megfelelően kapjon hangsúlyt a vérmentő eljárásmódok alkalmazása.

Az alapítók és a támogatók a vérmentő gyógymódokat a » siker medicina « részének tartják, amely az egyéb hasonló szintű eljárásokkal például lézer technika, nukleáris medicina, gén technológia stb. a jövő orvostudományát jelenítik meg már napjainkban is. Fontos, hogy a XXI. század küszöbén az európai közösségbe integrálódó Magyarország orvostudományában a többi fontos részterület mellett képviselve legyen a vér nélküli és vértakarékos gyógymódokat alkalmazó vérmentő medicina is. A tudományos igényen túl az alapítókat és a támogatókat az a karitatív megfontolás is vezette, hogy mind szélesebb körben váljon lehetővé mindazon embertársaik gyógykezelése, akik lelkiismereti, vallási, orvos-szakmai vagy egyéb okból transzfúziót helyettesítő megoldásokat keresnek.

A fenti céloknak megfelelően a Sangvita alapítvány támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek az ilyen gyógymódok alkalmazásba vitelét segítik elő. Elsődleges cél a vérmentő gyógymódokkal kapcsolatos ismeret megszerzése és továbbfejlesztése. Ezért a Sangvita Alapítvány támogatja és segíti azokat oktatási- és továbbképzési programokat, amelyek ezeken a területeken a segítik az ismeretek növelését. Az alapítvány támogat tanulmányutat is, ahol az ismeretek bővítése olyan egészségügyi centrumokban valósul meg, ahol már begyakorlott módszer a vérmentő gyógymódok alkalmazza. A posztgraduális képzés egyik kiemelt formájaként az alapítvány támogatja tudományos konferenciák megrendezését, ahol a vérmentő medicina elért eredményei kerülnek széleskörű ismertetésre. A

Sangvita alapítvány célja az orvosok közötti kommunikáció témaorientált kibővítése is. A Sangvita Alapítvány feladatának tartja azt is, hogy elősegítse a vérmentő eljárások gyakorlati alkalmazását, ezért támogatja az egyes betegek vér nélküli és vértakarékos ellátásának kiegészítő finanszírozását. Az alapítvány az elsők között támogatta anyagilag vérmentő berendezések vásárlását és működtetését. Számos esetben vásárolt Cell saver szetteket illetve a vérképzés fokozó gyógyszereket. A hozzáforduló betegek ellátásában elsősorban a nagysebészeti területen ért el eredményeket. Az ortopédiai és a szívsebészeti műtéteken túl több esetben támogatta daganatos betegek transzfúzió nélküli ellátását is. Azokban az esetekben, amikor a jelenlegi magyarországi körülmények között nem valósítható meg az egyes betegek itthoni ellátása a szakmailag indokolt esetben az Alapítvány támogatta a betegek külföldi gyógykezelését.

A fentieken túl fontos a kommunikáció kiterjesztése az egészségkultúra mind szélesebb területére. Ezért az alapítvány támogatja a vérmentő eljárásmódokkal kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványok létrehozását, megjelentetését és terjesztését. Az alapítvány számtalan módon támogatható, az anyagi támogatáson túl örömmel fogadunk minden a transzfúzió helyettesítését támogató és megvalósítható ötletet, orvos-szakmai és tudományos felvetést vagy aktivista részvételt. Jelenlegi támogatóink a társadalom rendkívül széles rétegeiből kerülnek ki. Az alapítvány tevékenységét háromfős kuratórium koordinálja.